Α. Σακελλάριου, Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσης, (1885)

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο