0010ζ: Άβδηρα - Νομίσματα

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-02-010ζ
 3. Θρακικά
 4. Γαλλικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 1 σελίδα
 9. Ε., Babelon, Traité des monnaies grecques et romaines, (Paris 1901)
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Πληροφορίες για τα νομίσματα των Αβδήρων (Αβδήρων Οκτάδραχμα) από: E. Babelon, Traité des monnaies grecques et romaines (Paris 1901), τομ. Α΄, σελ. 413.