0043α: Άβδηρα - Πάπυροι

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-02-043α
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 2 σελίδες
 9. Δωρεά
 10. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Παιάνας Πινδάρου για τους Αβδηρίτες, σωζόμενος στους παπύρους της Οξυρρύγχου.