0010ε: Άβδηρα - Νομίσματα

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-02-010ε
 3. Θρακικά
 4. Γαλλικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 2 σελίδες
 9. G. Glotz, Revue des Études Grecques, vol. 22. No. 100 (1909) 474-475
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Βιβλιοκρισία : H.v. Frintze Nomisma, Untersuchungen auf dem Gebiete der antiken Münzkunde από G. Glotz, Revue des Études Grecques, vol. 22. No. 100 (1909) σελ. 474-475.