0023ε: Άβδηρα - Ψηφίσματα

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-02-023ε
 3. Θρακικά
 4. Γαλλικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 1 σελίδα
 9. P. Roussel, Bulletin épigraphique: Revue des Études Grecques 28, fascicule 130,(1915), 446-475
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Κείμενο σχετικά με ψηφίσματα από τα Άβδηρα. Το κείμενο έχει αντιγραφεί από το άρθρο: P. Roussel, Bulletin épigraphique. Revue des Études Grecques, τομ. 28. 130,(1915),σ σελ. 465.
  • Κείμενο σχετικά με ψηφίσματα από τα Άβδηρα. Το κείμενο έχει αντιγραφεί από το άρθρο: P. Roussel, Bulletin épigraphique. Revue des Études Grecques,  τομ. 28. 130,(1915),σ σελ. 465.