1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20693
  4. GR-AtACAb10077931
  5. Ελληνικά
  6. Βιθυνός, Μ. Ηλ.
  7. Εν Αθήναις: Τηλέγραφος, 1885
  8. 52