0003: Διοικητικά

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-005-003
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Σταμούλης, Αναστάσιος Κ.Π.
 6. Προσωπικά τεκμήρια
 7. Χειρόγραφη
 8. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 9. 2 σελίδες
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Σημειώσεις σχετικά με τα περιεχόμενα του έργου Θρακικά με βάση τη διοίκηση.