0001: Πίνακες περιεχομένων Μ-Ρ

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-003-0001
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Σταμούλης, Αναστάσιος Κ.Π.
 6. Προσωπικά τεκμήρια
 7. Χειρόγραφη
 8. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 9. 475 σελ.
 10. Δωρεά
  • Πρωτότυπο