Ψηφιοποιημένο Έγγραφο: Σημειωματάριο του Ε. Ροΐδη που περιέχει ελληνογαλλικό λεξιλόγιο, σχέδια για διηγήματα, κλπ.

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
  2. Σημειωματάριο του Ε. Ροΐδη που περιέχει ελληνογαλλικό λεξιλόγιο, σχέδια για διηγήματα κ.λπ.
  3. pdf