1. Αρχείακό υλικό
  2. Ι' Ντοσιέ με ένδειξη "Εμμ. Ροΐδη χειρόγραφον "Ακαδημία χωρίς Ακαδημαϊκούς", εκ φύλλων συνερραμμένων 12"
  3. Α01.Φ03.Υ10
  4. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη