[Υπο-Φάκελος] Α01.Φ03.Υ06-Ε' Ντοσιέ με ένδειξη "Εμμ. Ροΐδη χειρόγραφον 'Περιήγησις εις την έκθεσιν' φύλλα 16"

  1. Αρχείακό υλικό
  2. Ε' Ντοσιέ με ένδειξη "Εμμ. Ροΐδη χειρόγραφον 'Περιήγησις εις την έκθεσιν' φύλλα 16"
  3. Α01.Φ03.Υ06
  4. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη