[Υπο-Φάκελος] Α01.Φ03.Υ05-Δ' Ντοσιέ με ένδειξη "Εμμ. Ροΐδη χειρόγραφον εκ φύλλων 21 συνερραμμένων "Μια γνώμη του μακαρίτου Αλ. Δουμά"

  1. Αρχείακό υλικό
  2. Δ' Ντοσιέ με ένδειξη "Εμμ. Ροΐδη χειρόγραφον εκ φύλλων 21 συνερραμμένων "Μια γνώμη του μακαρίτου Αλ. Δουμά"
  3. Α01.Φ03.Υ05
  4. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη