Ψηφιοποιημένο Έγγραφο: Χειρόγραφο του Ε. Ροΐδη με πολλά σβησίματα με υπομνήματα περί της Εθνικής Βιβλιοθήκης

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
  2. Χειρόγραφο του Ε. Ροΐδη με πολλά σβησίματα με υπομνήματα περί της Εθνικής Βιβλιοθήκης
  3. pdf