[Υπο-Φάκελος] Α01.Φ03.Υ03-Βα' Ντοσιέ με ένδειξη "Εμμ. Ροΐδη, χειρόγραφον εκ σελίδων 6 υπομνήματα περί της Εθνικής Βιβλιοθήκης"

 1. Αρχείακό υλικό
 2. Βα' Ντοσιέ με ένδειξη "Εμμ. Ροΐδη, χειρόγραφον εκ σελίδων 6 υπομνήματα περί της Εθνικής Βιβλιοθήκης"
 3. Α01.Φ03.Υ03
 4. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
  • Περιέχει τα χειρόγραφα:
   α) Εκ φύλλων 1,2
   β) Εκ φύλλων 1,2
   γ) Εκ φύλλων 1,2
   δ) Εκ φύλλων 1,2,3,4