Επιστολή του V. Advielle σχετικά με το έργο του "Histoire de l'Ordre Hospitalier de saint Antoine de Viennois" [1880-09-25]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ02.Υ14.012
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Γαλλικά
 7. 25 Σεπτεμβρίου 1880
 8. Advielle, Victor (1833-1903)
 9. Παρίσι
 10. Προσωπικά τεκμήρια
 11. Χειρόγραφη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 1 σελίδα
  • Πρωτότυπο