1. Φυσικό τεκμήριο (Απόκομμα)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ02.Υ14.011
 4. Δημοσίευση
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Ελληνικά
 7. 02 Απριλίου 1866
 8. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 9. Δακτυλογραφημένη
 10. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 11. 2 σελίδες
 12. Βυζαντίς - 02/04/1866
  • Πρωτότυπο