Γράμμα Θ. Χάνσεν προς τον Ε. Ροΐδη σχετικά με την "Πάπισσα Ιωάννα" και Α. Λασκαράτο [Αριθμός 6] [1866-10-28]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ02.Υ14.006
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Ελληνικά
 7. 28 Οκτωβρίου 1866
 8. Hansen, Theophil (1813-1891)
 9. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
 10. Αργοστόλι
 11. Προσωπικά τεκμήρια
 12. Χειρόγραφη
 13. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 14. 3 σελίδες
  • Πρωτότυπο