Γράμμα αγνώστου στα αγγλικά προς τον Ε. Ροΐδη σχετικά με την "Πάπισσα Ιωάννα" [Αριθμός 5] [1888-11-22]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ02.Υ14.005
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Ελληνικά
 7. 22 Νοεμβρίου 1888
 8. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
 9. Προσωπικά τεκμήρια
 10. Χειρόγραφη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. 4 σελίδες
  • Πρωτότυπο