Γράμμα Κ. Τριανταφύλλου προς E. Ροΐδη σχετικά με τη μετάφραση της "Πάπισσας Ιωάννας" [Αριθμός 3] [1871-08-11]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ02.Υ14.003
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Ελληνικά
 7. 11 Αυγούστου 1871
 8. Τριανταφύλλου, Κ.
 9. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
 10. Βενετία
 11. Προσωπικά τεκμήρια
 12. Χειρόγραφη
 13. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 14. 2 σελίδες
  • Πρωτότυπο