Ψηφιοποιημένο Επιστολή: Γράμμα του Ε. Ροΐδη σχετικά με μετάφραση έργου του στα γαλλικά (Προφανώς για τη "Πάπισσα Ιωάννα") [Αριθμός 1]

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Επιστολή)
  2. Γράμμα του Ε. Ροΐδη σχετικά με μετάφραση έργου του στα γαλλικά (Προφανώς για την "Πάπισσα Ιωάννα") [Αριθμός 1]
  3. pdf