1. Αρχείακό υλικό
  2. Ω', 9 επιστολές από και προς τον Εμμ. Ροΐδη και ένα απόκομμα εφημερίδας
  3. Α01.Φ02.Υ14
  4. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη