Μικρό σημειωματάριο του Ε. Ροΐδη με διάφορες σημειώσεις, αριθμούς, άγραφες σελίδες, σχέδια, κ.λπ.

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ02.Υ13.004
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Ελληνικά
 7. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
 8. Προσωπικά τεκμήρια
 9. Χειρόγραφη
 10. Περιέχει εικονογράφηση
 11. 62 σελίδες
  • Πρωτότυπο