Γράμμα συμμαθητού του Ε. Ροΐδη από τη Συρία που του ζητάει αντίτυπο της "Πάπισσας Ιωάννας" [Αριθμός 3] [1866-04-20]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ02.Υ13.003
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Ελληνικά
 7. 20 Απριλίου 1866
 8. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
 9. Συρία
 10. Προσωπικά τεκμήρια
 11. Χειρόγραφη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 2 σελίδες
  • Πρωτότυπο