Γράμμα του εφόρου του Βουλευτηρίου και βουλευτή Αττικής Τ. Φιλήμονος προς Ε. Ροΐδη σχετικά με φύλλα εφημερίδων που δεν έχει η Βιβλιοθήκη της Βουλής και θέλει να ανταλλάξει με την Εθνική Βιβλιοθήκη [Αριθμός 1] [1880-07-3]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ02.Υ13.001
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Ελληνικά
 7. 3 Ιουλίου 1880
 8. Φιλήμων, Τιμολέων Ι. (1833-1898)
 9. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
 10. Αθήνα
 11. Προσωπικά τεκμήρια
 12. Χειρόγραφη
 13. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 14. 4 σελίδες
  • Πρωτότυπο