1. Αρχείακό υλικό
  2. Ψ', Επιστολές προς τον Εμμ. Ροΐδη σχετικές με "Πάπισσα Ιωάννα", τη Βιβλιοθήκη και ένα σημειωματάριο
  3. Α01.Φ02.Υ13
  4. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη