Γράμμα του πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών προς τον Ε. Ροΐδη σχετικά με τη Βιβλιοθήκη με αριθμό πρωτοκόλλου 183/112 [Αριθμός 7] [1882-10-06]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ02.Υ12.007
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Ελληνικά
 7. 06 Οκτωβρίου 1882
 8. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 9. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
 10. Προσωπικά τεκμήρια
 11. Χειρόγραφη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 2 σελίδες
  • Πρωτότυπο