Γράμμα του Ν. Λεβίδη προς Ε. Ροΐδη για διορισμό Ευάγγελου Καλομοίρη στη Βιβλιοθήκη [Αριθμός 1]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ02.Υ12.001
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Ελληνικά
 7. Λεβίδης, Νικόλαος Δ. (1848-1942)
 8. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
 9. Προσωπικά τεκμήρια
 10. Χειρόγραφη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. 1 σελίδα
  • Πρωτότυπο