1. Αρχείακό υλικό
  2. Φ', Αποκόμματα από άρθρα Κ. Παράσχου για τον Ε. Ροΐδη
  3. Α01.Φ02.Υ11
  4. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη