Αντιγραφή από Ε. Ροΐδη αποσπασμάτων από έργα Γάλλων συγγραφέων και ποιητών [Ρακίνα («Athalie»), Paul-Emile Girardin, Ρουσσώ, Millevoie, Delavigne, κ.λπ.]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ02.Υ10.001
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Γαλλικά
 7. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
 8. Προσωπικά τεκμήρια
 9. Χειρόγραφη
 10. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 11. 24 φύλλα
  • Πρωτότυπο