Ε. Δ. Ροΐδου. Ο Μάκβεθ του Σαιξπείρου [1880]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ02.Υ08.001
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Ελληνικά
 7. 1880 [Πιθανή ημερομηνία]
 8. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
 9. Προσωπικά τεκμήρια
 10. Χειρόγραφη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. 7 σελίδες
  • Πρωτότυπο
  • Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στο περιοδικό "Εστία", Τόμος Έννατος 1880 [Ιανουάριος - Ιούνιος], σελίδες 4-7. Αφορά βιβλιοκριτική του Ε. Ροΐδη στην έκδοση "Εκ του Μάκβεθ του Σαικσπείρου" σε μετάφραση Δ. Βικέλα

 13. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904) [Συγγραφέας]. Ο Μάκβεθ του Σαιξπείρου