1. Αρχείακό υλικό
  2. Σ', Εμμ. Ροΐδου κριτική στη μετάφραση του "Μάκβεθ" από τον Βικέλα
  3. Α01.Φ02.Υ08
  4. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη