Σημείωμα με υπογραφή Τ. Χ. με αναφορά ότι ο Ε. Ροΐδης είχε "αντικαταστήσει τον θείον Αναστάσιον εις την ανταπόκρισιν εξ Αθηνών ..."

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ02.Υ07.003
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Ελληνικά
 7. Προσωπικά τεκμήρια
 8. Χειρόγραφη
 9. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 10. 1 σελίδα
  • Πρωτότυπο