Ψηφιοποιημένο Έγγραφο: Επίσημο αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης του Ε. Ροΐδη από Ληξιαρχείο Δήμου Ερμουπόλεως [Αριθ. Πρωτ. 38]