Επίσημο αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης του Ε. Ροΐδη από Ληξιαρχείο Δήμου Ερμουπόλεως [Αριθ. πρωτ. 38] [1934-12-10]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ02.Υ06.003
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Ελληνικά
 7. 10 Δεκεμβρίου 1934
 8. Δήμος Ερμουπόλεως
 9. Προσωπικά τεκμήρια
 10. Δακτυλογραφημένη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. 1 σελίδα
  • Πρωτότυπο