Χειρόγραφο σημείωμα από τον Δήμο Ερμούπολης σχετικά με την έκδοση ληξιαρχικής πράξης γέννησης του Ε. Ροΐδη [1934-12]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ02.Υ06.002
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Ελληνικά
 7. Δεκέμβριος 1934 [Πιθανή ημερομηνία]
 8. Δήμος Ερμουπόλεως
 9. Προσωπικά τεκμήρια
 10. Χειρόγραφη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. 1 σελίδα
  • Πρωτότυπο