Ψηφιοποιημένο Επιστολή: Γράμμα του Σ. Κουγέα προς τον Α. Ανδρεάδη για τον αντιγραφέα των 4 επιστολών του R. Bezolles Νικίαν Βέρτην [Αριθμός 13]