Γράμμα του Σ. Κουγέα προς τον Α. Ανδρεάδη για τον αντιγραφέα των 4 επιστολών του R. Bezolles Νικίαν Βέρτην [Αριθμός 13] [1934-12-15]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ02.Υ05.006
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Γαλλικά
 7. 15 Δεκεμβρίου 1934
 8. Κουγέας, Σωκράτης (1876-1966)
 9. Ανδρεάδης, Ανδρέας Μιχ. (1876-1935)
 10. Αθήνα
 11. Προσωπικά τεκμήρια
 12. Χειρόγραφη
 13. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 14. 1 σελίδα
  • Πρωτότυπο