Παπαρρηγόπουλος, Μιχαήλ I. (1840-1920)

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. Αρχειακές συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
  4. 1840
  5. Αθήνα
  6. 1920
  7. Έλληνας
  8. Διπλωμάτης | Νομικός
  9. Ελληνικά | Γερμανικά
  10. Τάξις των Θετικών Επιστημών