Κάρτα Ε. Ροΐδη προς Γ. Ψυχάρη που του ζητεί "να γυρίσει τα δανεισμένα βιβλία, γιατί είναι από τα καθημερινώς ζητούμενα" [Αριθμός 5]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ02.Υ03.015
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Ελληνικά
 7. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
 8. Ψυχάρης, Γιάννης (1854-1929)
 9. Προσωπικά τεκμήρια
 10. Χειρόγραφη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. 1 φάκελος, 1 κάρτα
  • Πρωτότυπο