Γράμμα Γ. Ψυχάρη προς Α. Ανδρεάδη με επισυναπτόμενο υπόμνημα προς το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας σχετικά με επιστημονική του επίσκεψη στην Ελλάδα [Αριθμός 30] [1913-12-30]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ02.Υ03.010
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Γαλλικά
 7. 30 Δεκεμβρίου 1913
 8. Ψυχάρης, Γιάννης (1854-1929)
 9. Ανδρεάδης, Ανδρέας Μιχ. (1876-1935)
 10. Παρίσι
 11. Προσωπικά τεκμήρια
 12. Χειρόγραφη και Δακτυλογραφημένη
 13. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 14. 1 ταχυδρομικός φάκελος, 34 σελίδες
 15. 31-12-1913
 16. Γαλλία
 17. Παρίσι
 18. Αθήνα
  • Πρωτότυπο