Γράμμα Γ. Ψυχάρη προς Α. Ανδρεάδη [Αριθμός 7] [1914-01-04]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ02.Υ03.009
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Γαλλικά
 7. 04 Ιανουαρίου 1914
 8. Ψυχάρης, Γιάννης (1854-1929)
 9. Ανδρεάδης, Ανδρέας Μιχ. (1876-1935)
 10. Παρίσι
 11. Προσωπικά τεκμήρια
 12. Χειρόγραφη
 13. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 14. 1 ταχυδρομικός φάκελος, 4 σελίδες
 15. 05-01-1914
 16. Γαλλία
 17. Αθήνα
  • Πρωτότυπο