Γράμμα Ε. Ροΐδη προς Γ. Ψυχάρη [Αριθμός 10] [1888-10-26]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ02.Υ03.006
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Γαλλικά
 7. 26 Οκτωβρίου 1888
 8. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
 9. Ψυχάρης, Γιάννης (1854-1929)
 10. Αθήνα
 11. Προσωπικά τεκμήρια
 12. Χειρόγραφη
 13. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 14. 1 ταχυδρομικός φάκελος, 8 σελίδες
 15. Ελλάδα
 16. Παρίσι
  • Πρωτότυπο