Γράμμα Γ. Ψυχάρη προς Α. Ανδρεάδη στο οποίο του ζητάει να προσθέσει τη φράση "Tα "Είδωλα" καταστρέψανε δεν καταστραφήκανε" στο γράμμα του της 7/4/1913 [Αριθμός 12] [1913-04-29]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ02.Υ03.004
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Ελληνικά
 7. 29 Απριλίου 1913
 8. Ψυχάρης, Γιάννης (1854-1929)
 9. Ανδρεάδης, Ανδρέας Μιχ. (1876-1935)
 10. Παρίσι
 11. Προσωπικά τεκμήρια
 12. Χειρόγραφη
 13. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 14. 1 ταχυδρομικός φάκελος και 1 σελίδα
  • Πρωτότυπο