1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ02.Υ03.001
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Γαλλικά
 7. 11 Σεπτεμβρίου 1913
 8. Ψυχάρης, Γιάννης (1854-1929)
 9. Ανδρεάδης, Ανδρέας Μιχ. (1876-1935)
 10. Προσωπικά τεκμήρια
 11. Χειρόγραφη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 1 ταχυδρομικός φάκελος και 4 σελίδες
  • Πρωτότυπο
  • Γράμμα του Ψυχάρη προς τον Ανδρεάδη, γαλλικό. Ζητά ένα βιβλίο, μιλά για πολιτικά, αναφέρει τον "Νουμά", την "Αγνή"