1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ02.Υ01.001
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Ελληνικά | Γαλλικά
 7. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
 8. Προσωπικά τεκμήρια
 9. Χειρόγραφη
 10. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 11. 26 φύλλα, ενδιάμεσα λευκά και στο τέλος 3 φύλλα γραμμένα και με επικολλημένα αποκόμματα εφημερίδων
  • Πρωτότυπο
  • Σκέψεις ελληνικές και γαλλικές. Αναφορές σε άρθρα ελληνικών και ξένων εφημερίδων. Περικοπές από ξένους συγγραφείς. Λέξεις γαλλικές μεταφρασμένες στα ελληνικά και γαλλικές με συνώνυμες από ελληνική ρίζα.