Λεύκωμα του Ε. Ροΐδη που περιέχει σημειώματα και σκέψεις του, περικοπές από ξένους συγγραφείς, αποκόμματα εφημερίδων, κ.λπ.

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ02.Υ01.001
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Ελληνικά | Γαλλικά
 7. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
 8. Προσωπικά τεκμήρια
 9. Χειρόγραφη
 10. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 11. 26 φύλλα, ενδιάμεσα λευκά και στο τέλος 3 φύλλα γραμμένα και με επικολλημένα αποκόμματα εφημερίδων
  • Πρωτότυπο
  • Σκέψεις ελληνικές και γαλλικές. Αναφορές σε άρθρα ελληνικών και ξένων εφημερίδων. Περικοπές από ξένους συγγραφείς. Λέξεις γαλλικές μεταφρασμένες στα ελληνικά και γαλλικές με συνώνυμες από ελληνική ρίζα.