Χειρόγραφο της μελέτης "Ακαδημία χωρίς ακαδημαϊκούς'" του Ε. Ροΐδη

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ03.Υ10.001
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Ελληνικά
 7. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
 8. Προσωπικά τεκμήρια
 9. Χειρόγραφη
 10. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 11. 13 σελίδες
  • Πρωτότυπο
 12. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904) [Συγγραφέας]. Ακαδημία χωρίς ακαδημαϊκούς