Χειρόγραφο του έργου "Αθηναϊκοί περίπατοι Α" του Ε. Ροΐδη με υπογραφή Θεοτούμπης

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ03.Υ09.001
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Ελληνικά
 7. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
 8. Προσωπικά τεκμήρια
 9. Χειρόγραφη
 10. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 11. 5 σελίδες
  • Πρωτότυπο
 12. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904) [Συγγραφέας]. Αθηναϊκοί περίπατοι