Χειρόγραφο του διηγήματος "Τα εφήμερα" του Ε. Ροΐδη, ατελείωτο [1898]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ03.Υ08.001
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Ελληνικά
 7. 1898 [Πιθανή ημερομηνία]
 8. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
 9. Προσωπικά τεκμήρια
 10. Χειρόγραφη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. 7 φύλλα
  • Πρωτότυπο
 13. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904) [Συγγραφέας]. Τα εφήμερα