Χειρόγραφη απάντηση του Ε. Ροΐδη στη μήνυση του Χ. Μελετόπουλου

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ03.Υ07.001
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Ελληνικά
 7. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
 8. Αθήνα
 9. Προσωπικά τεκμήρια
 10. Χειρόγραφη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. 7 φύλλα
  • Πρωτότυπο
  • Στο πίσω μέρος του 2ου φύλλου, στίχοι: "Και την πικρίαν τρώγων αψίνθου - έζη αιχμάλωτος αετός". "Της Κορινθίας ο πρώην Κροίσος - Μέγας Κιαμήλ Βέης όστις μίσος". Δίπλα: "Καθ'ύλης έτρεφε της Ελλάδος - Παλαιοτάτης οικίας κλάδος...".