1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ03.Υ07.001
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Ελληνικά
 7. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
 8. Αθήνα
 9. Προσωπικά τεκμήρια
 10. Χειρόγραφη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. 7 φύλλα
  • Πρωτότυπο
  • Στο πίσω μέρος του 2ου φύλλου, στίχοι: "Και την πικρίαν τρώγων αψίνθου - έζη αιχμάλωτος αετός". "Της Κορινθίας ο πρώην Κροίσος - Μέγας Κιαμήλ Βέης όστις μίσος". Δίπλα: "Καθ'ύλης έτρεφε της Ελλάδος - Παλαιοτάτης οικίας κλάδος...".