Χειρόγραφο άρθρο "Η σύγχρονος εν Ελλάδι ζωγραφική. Περιήγησις εις την Έκθεσιν" του Ε. Ροΐδη

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ03.Υ06.001
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Ελληνικά
 7. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
 8. Προσωπικά τεκμήρια
 9. Χειρόγραφη
 10. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 11. 16 φύλλα
  • Πρωτότυπο
 12. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904) [Συγγραφέας]. Η εν Ελλάδι ζωγραφική, Περιήγησις εις την έκθεσιν